Bij cloud computing is het automatiseren van je IT infrastructuur niet langer een luxe, maar een noodzaak. AWS CloudFormation is een tool van Amazon Web Services (AWS) die het mogelijk maakt om infrastructuur als code te behandelen. Dit betekent dat servers, netwerken, en andere resources kunnen worden opgezet en beheerd door code te schrijven. 

 

Wat is AWS CloudFormation?

AWS CloudFormation is een service van AWS die het mogelijk maakt om alle benodigde AWS-resources te definiëren in een descriptieve taal (YAML of JSON). Hiermee wordt AWS geinstrueert om deze resources op een geordende en voorspelbare wijze uit te rollen. Dit concept staat bekend als 'Infrastructure as Code' (IaC), waarbij je infrastructuur code wordt die kan worden bewerkt, hergebruikt en gedeeld.

Kracht van Infrastructuur als Code

Door gebruik te maken van IaC via CloudFormation, kunnen teams sneller en met minder fouten een cloud infrastructuur uitrollen. Dit leidt tot een meer agile ontwikkelomgeving, waarbij aanpassingen aan de infrastructuur snel doorgevoerd kunnen worden om te voldoen aan de behoeften van de applicatie.

Voordelen

Enkele voordelen van Infrastructuur als Code zijn:

  • Automatisering: geautomatiseerd opzetten en bijwerken van je cloud infrastructuur;
  • Consistentie: vermijden van handmatige processen die leiden tot inconsistenties en fouten;
  • Snelheid: snel en efficiënt lanceren en updaten van resources;
  • Documentatie: documenteren van je infrastructuur in de vorm van code;
  • Versiebeheer: behoud van de controle door met versies te werken, zoals je ook met applicatiecode zou doen.

Hoe werkt CloudFormation?

AWS CloudFormation werkt met templates in JSON of YAML formaat. Deze templates beschrijven de gewenste AWS resources en hun afhankelijkheden zodat je ze als een enkele eenheid kunt beheren.

Best practices

Enkele best practices bij het werken met AWS CloudFormation:

  1. Organiseer resources: structureer je templates op een logische wijze en maak gebruik van comments;
  2. Gebruik parameters: hiermee kun je inputs van gebruikers accepteren en je stacks flexibeler maken;
  3. “Schone” code: gebruik 'mappings' en 'conditions' om je code “DRY” te houden ("Don't Repeat Yourself");
  4. Beveiliging: stel minimaal benodigde rechten in en maak gebruik van rollen met de juiste rechten;
  5. Monitoring en logging: integreer met AWS CloudTrail en Amazon CloudWatch voor volledige monitoring en logging.

Conclusie

AWS CloudFormation is een essentiële tool voor elke cloud engineer of developer die werkt met Amazon Web Services. Door infrastructuur als code te behandelen, kan je sneller, consistenter en veiliger werken. Door de best practices te volgen en de geavanceerde mogelijkheden te benutten, kunnen cloud engineers, developers en systeembeheerders hun cloud infrastructuur efficiënt beheren, aanpassen en schalen.

Most.Dev heeft inmiddels bij een groot aantal klanten projecten in combinatie met AWS CloudFormation uitgevoerd. We kunnen ook jouw organisatie hiermee helpen.