Met een platform van wereldformaat heeft AXXS uiteraard robuustheid en beveiliging hoog in het vaandel staan. Een platform waar privacygevoelige data doorheen gaat én dat veel financiële transacties verwerkt moet aan de hoogste veiligheidsstandaarden voldoen.

Uitdaging

AXXS is een technisch uitgebreid en complex platform. Hoe waarborg je dan de robuustheid en hou je je platform veilig?

Oplossing

Door verantwoordelijkheden zo veel mogelijk separaat van elkaar te ontwikkelen in kleine componenten (services) kunnen gefocust de juiste programmeertalen en databases worden geselecteerd. Tevens kunnen de componenten goed getest worden. De services zijn actief op schaalbare “Kubernetes” en “Kafka” serviceplatformen. Ontwikkeling gebeurt op basis best-practices op het gebied van dataveiligheid. 

Most.dev is ISO 27001 gecertificeerd en werkt conform de eisen die hieraan gesteld worden. Dit is door de volledige organisatie geïmplementeerd. Most.dev werkt volledig mee aan de  development en beveiligingsstandaarden van AXXS. Hieruit blijkt dat onze ontwikkelteams flexibel kunnen ondersteunen.